Czy biskup Cieplak inspirował „przepowiednię z Tęgoborzy?”

Trudności w ustaleniu autorstwa przepowiedni nie pozwalają precyzyjnie i pewnie ustalić daty jej powstania. Niektórzy twierdzą, że rozpowszechniła się ona dopiero w latach 70- tych i 80-tych obecnego wieku. Jednak znana była na pewno już w czasie okupacji rosyjskiej w 1940 r. we Lwowie, co potwierdza Tadeusz Krzyżewski. Sugeruje on też, jak sądzę słusznie, że przepowiednia jest autorstwa biskupa Cieplaka i że powstała wcześniej, niż bardzo sławna tzw. „Przepowiednia z Tęgoborzy”, opublikowana w 1939 r. przez Marię H. Szpyrkównę. Co więcej, gdyby przyjąć za datę jej powstania rok 1888 lub 1889, to wtedy można by domniemywać nawet, że stała się ona pierwowzorem tzw. „wizji medium z Tęgoborzy”, datowanej na r. 1893. Tutaj warto dodać, że M. Szpyrkówna, interesując się wiedzą metapsychiczną, proroctwami, mogła wcześniej zetknąć się z tekstami przepowiedni Cieplaka. Dlaczego? Otóż autorka urodziła się w Witebsku i ukończyła przed pierwsząwojnąświatowąInstytut Smolny w Petersburgu. Zapewne znana jej więc była głośna działalność tego duchownego.