Wizja biskupa Jana Cieplaka powstania potężnej Polski

Jeśli wierzyć datom umieszczonym na rękopisach i w źródłach drukowanych, przepowiednia pochodzi z 1888 lub 1889 roku (podawane są one zamiennie – dop. ZP). Powszechnie jest też ona znana jako „Przepowiednia księdza Cieślaka”. Przy czym kapłan miał umrzeć przy budowie (albo katastrofie) mostu na Wiśle w Warszawie. Znaleziony przy nim brewiarz zawierał pożółkły papier z treścią proroctwa i wspomnianymi datami. Jak się wydaje, postać ks. Cieślaka jest fikcyjna. Takie sugestie zgłasza m.in Jan Nepomucen Oliza- rowski. Po pierwsze w tym czasie w Warszawie nie budowano żadnego mostu na Wiśle. Po drugie w źródłach trudno znaleźć jakiekolwiek wzmianki o ks. Cieślaku. W tej sytuacji bardziej wiarygodne stają się te rękopisy i źródła, które tekst przepowiedni łączą z postacią biskupa Jana Cieplaka. Był to wielki, gorący patriota i męczennik zarazem. W 1952 roku rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. Urodził się w 1857 roku w Dąbrowie Górniczej, w rodzinie górnika. Był sierotą. Od 1882 roku pracował w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1908 roku został biskupem sufraganem archidiecezji mohylewskiej. W czasie pierwszej wojny rozwijał działalność patriotyczną, charytatywną i duszpasterską. Po zakończeniu wojny został aresztowany. W 1923 roku w Moskwie  odbył się proces, w którym skazano go na śmierć. Po interwencjach dyplomatycznych wyrok złagodzono i wydalono go z Rosji. Pod koniec życia został mianowany metropolitą wileńskim. Zmarł w 1926 roku.