No Image

Sęp cda

7 maja 2014 Damian Narański 0

Prorok widzi przyszłą Polskę jako monarchię. Rosja zostanie jako maleńkie państewko, gdyż wszystkie inne narody, stanowiące zlep dzisiejszego kolosa – usamodzielnią się. Niemców widzi Prorok […]