Widzenie siostry Faustyny wywyższenia Polski

Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”. Taki zapis znajduje się w dzienniku Siostry Faustyny Kowalskiej (zeszyt VI str. 93), coraz bardziej znanej (ogłoszonej błogosławioną przez Jana Pawła II w 1993 r.) zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Ta wielka mistyczka żyła bardzo krótko, bo zaledwie 33 lata (1905- 1938), spoczywajązaś jej zwłoki w ogrodzie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Siostra Faustyna, dzisiaj kandydatka na ołtarze, wierzyła gorąco w Miłosierdzie Boże, wierzyła w swą misję z nim związaną Dodać warto, że przepowiedziała trafnie wiele zdarzeń związanych z losami Zgromadzenia, II wojnę światową upadek Polski i jej ostateczne zwycięstwo. Przewidziała też datę swej śmierci oraz dzieje kultu Miłosierdzia Bożego, który szerzyła.