Zagrożenia od wrogów wewnętrznych

W jednym z widzeń Matka Boska ostrzegła ją że chociaż wolni już będziemy od wrogów zewnętrznych, to gnębić nas będą wrogowie wewnętrzni, którzy rozpoczną walkę z katolicyzmem. Zacznąją zaś od szerzenia bezbożnictwa w szkołach, usuwania krzyży ze ścian szkolnych i utrudniania nauki religii. Słowa proroctwa z tym faktem związane brzmią następująco: „Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisku wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni. – Przede wszystkim będą się starać wziąć w swoje ręce młodzież szkolną dowodzić będą że religia w szkołach jest niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami, że spowiedź i inne praktyki religijne oraz kontrola Kościoła nad szkołami jest zbyteczna, bo ogranicza samodzielność myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne będą chcieli usunąć z sal szkolnych, aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły Żydów. – Przez młodzież pozbawioną wiary, zechcą cały naród doprowadzić do niedowiarstwa. Jeżeli naród podda się tym zakusom i pozbędzie się wiary, straci przywróconą Ojczyznę.