Niewiasta znakiem zwycięstwa

W Apokalipsie Matka Boża znajduje się na początku i na końcu objawienia. Ona ma zwyciężać wszelkie zło. Jan Paweł II również w „Niewieście” upatruje zwycięstwo. „Znaki czasów – mówił Papież w święto Niepokalanego Poczęcia w 1981 r. wskazują że znajdujemy się w zasięgu wielkiej walki między dobrem i złem, między stwierdzeniem i zaprzeczeniem Boga, Jego obecności w świecie i zbawienia, które w Nim ma swój początek i kres”. Jednocześnie Jan Paweł II stwierdził, że „znaki czasów” wskazują na Niewiastę, która ma ułatwić pokonanie trudności i dostarczyć duchowej mocy, nadziei i odwagi. W 1991 roku myśli na ten temat przekazał w następującej modlitwie: „O służebnico pokorna i zarazem potężna, od początku historii zostałaś włączona w walkę przeciw ojcu kłamstwa, który zwodzi cały świat. W Twoim Niepokalanym Poczęciu została nam dana nadzieja zwycięstwa…” Papież bardzo wierzy w to zwycięstwo, o czym przekonują prorocze sformułowania z encykliki „Misja Odkupiciela”: „Na  progu III tysiąclecia Odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec”.