Święci mężowie

Na duchowość współczesną wielki wpływ mieli święci mężowie, działający aktywnie w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX w. Tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na trzy postacie będące w niewoli Maryi. Ich prorocze działania, słowa i świadectwa doceniał Jan Paweł II ogłaszając ich błogosławionymi. Ku nim kierują się jego słowa: „Oni też temu Narodowi sądani jako znaki zwycięstwa. Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa
do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości – do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości”. Dzisiaj, w tych czasach powszechnego odstępstwa od Chrystusa, nigdzie nie znajdziemy skuteczniejszego ratunku, jak tylko w Maryi, że im więcej znajdzie się sług Jej między nami, tym bardziej możemy spodziewać się obfitych łask nawrócenia bezbożnych i że im bardziej ci słudzy będą Jej oddani, tym większa nadzieja, że Ona wyjedna u Boga przebaczenie temu zepsutemu światu