Natchniony wizjoner wielkiej misji polskiego narodu

Wygłoszona przez kardynała Hlonda wielka prorocza zapowiedź zwycięstwa przez Maryję, którą żył prymas Wyszyński i którą kontynuuje polski Papież Jan Paweł II, realizuje się i wypełnia na oczach współcześnie żyjących Polaków. To pozwala przypuszczać, że również ogromną szansę spełnienia mająinne prorocze przepowiednieAugusta Hlonda, który „bez reszty oddał się sprawie budowania Królestwa Chrystusowego w duszach swych diecezjan i wiernych katolickiej Polski” – to słowa Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski ze wstępu do wyboru pism i przemówień prymasa Hlonda z lat 1922-1948. Lektura tych dokumentów, wydanych pod znamiennym tytułem „W służbie
Boga i Ojczyzny”, nieodparcie wskazuje, że pisał je człowiek niezwykły, wielki duchem wizjoner. Jestem sam pod wrażeniem wielu proroczych sformułowań, których niewielką część przytaczam poniżej. Kardynał Hlond wierzył przede wszystkim w dziejową misję narodu polskiego. Upewniały go w tej wierze nasze trudne losy i doświadczenia, których zadaniem jest hartowanie duszy narodu i przygotowanie go do wielkiej przyszłej misji dziejowej. „Żadna moc nie wykreśli Kościoła katolickiego z przyszłych dziejów naszych. Ale żywotność jego od nas zależy. Chrześcijaństwo żywe i pełne zdecyduje o wielkości i potędze Polski.