Metalco żernica

Prof. Groch wylicza całą galerię postaci o darze proroczym i wieszczym. Dar ten posiadała królowa Jadwiga, która przepowiedziała i poniekąd przygotowała zwycięstwo grunwaldzkie. W XVI w. pojawił się ks. Skarga, największy polski kaznodzieja, przewidujący wyraźnie rozbiór Ojczyzny i potem jej odrodzenie. W XVII stuleciu za prorocze uznaje się zawierzenie Polski Maryi i obranie Jej Królową Polski przez króla Jana Kazimierza. W wieku XVIII pojawił się sławny ks. Marek, głoszący, że Polska upadnie, ale po odbytej pokucie powstanie i zajaśnieje jeszcze większym blaskiem. W XIX w. mamy już wielkich poetów-wieszczów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida. Na początku XX w. pojawia się geniusz proroczy ks. Bronisław Markiewicz, przepowiadający papieża Polaka. W ostatnich latach za prorocze trzeba uznać nauki wielkich prymasów Polski, Kardynałów: Hlonda i Wyszyńskiego, i oczywiście Papieża Polaka Jana Pawła II.