Proroczy testament prymasa Hlonda

Zawierzając się w pełni Maryi na Jasnej Górze, Jan Paweł II odwołał się do słów prymasa Polski kardynała Hlonda. Wiarą w proroczy testament duchowy swego poprzednika żył również prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, nazywany dzisiaj Prymasem Tysiąclecia. Szczególnie wyraźnie dał wyraz tej wierze w książce „Wszystko postawiłem na Maryję”, relacjonując następująco wybór słowiańskiego Papieża: „Dziwny to zbieg okoliczności. Pan Bóg na swój sposób syntetyzuje dzieje naszego narodu. Właśnie przed trzydziestu laty padły znamienne słowa Augusta Kardynała Hlonda: «Odwagi! Nie rozpaczajcie, nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny». Było to wypowiedziane dokładnie 22 października 1948 roku w Warszawie” (dzień śmierci prymasa Hlonda – dop. ZP). Powyższe słowa Stefan Wyszyński przypomniał wiernym zgromadzonym w Rzymie 22 października 1978 roku w dniu Mszy Pontyfikalnej Jana Pawła II, która uroczyście rozpoczynała jego działalność papieską. W swym wystąpieniu Prymas Polski dziękował też kardynałowi Hlondowi za jego proroczą wizję, która zaczęła się spełniać.