Pewne fragmenty już się spełniły

Jeżeli prezentowane proroctwa są nawet kompilacją ale ujrzały światło dzienne rzeczywiście jeszcze przed II wojną światową to pewne fragmenty już się spełniły. Poniżej cytuję wersję podaną przez Stephena Lassare, który powołuje się na I.K.C. „65 lat po mojej śmierci (w drugiej „wiedeńskiej” wersji jest 66 lat dop. ZP) rozpocznie się wojna morderstwem na Bałkanach, gdzie zostanie zamordowany panujący z domu Habsburgów. Po Austrii wybuchnie wojna z całą siłą niemiecką która się zakończy po czterech latach. Carzginie od swoich poddanych. Wszystkie ukoronowane głowy muszą zdjąć koronę. W 90 lat po mojej śmierci (w drugiej wersji w około 90 lat dop. ZP) w całej Europie wybuchnie bratobójcza wojna, która ogarnie cały świat. Groza tej wojny będzie tak wielka, że wielu ludzi rozum postrada”. Potem następują szczegółowe opisy walk w Europie i Azji, w tym w Japonii. Po potopie germańskim jedynie Anglia ma się ostać, by nieść kaganek oświaty na kraje Europy, ale zostaną oderwane od niej kraje zamorskie. Końcowy fragment przepowiedni dotyczy czasów przyszłych, chociaż nie sugeruje tego wyraźnie „wersja z I.K.C.”, natomiast jednoznacznie podkreśla „wersja wiedeńska”, mówiąc: „Wielka Rosja rozpadnie się na drobne państewka.