Obyczaj świętego niewolnictwa

Fakt ten podkreślał nawet św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716), szerzący naukę o świętym niewolnictwie, któremu powinni poświęcić się prawdziwi czciciele Maryi. Warto tutaj dodać, że właśnie ten francuski kapłan i założyciel zakonu, pełen ofiarnej miłości do dzieci i biednych, wyznający hasło „Przez Maryję i z Maryją”, powszechnie uznawany jest za głównego twórcę i propagatora wspomnianej formy kultu. Wnioskować o tym można na podstawie niektórych prac, dotyczących kultu Maryi w Kościele katolickim m.in. książki Alfreda Lapple „Maryja w wierze i życiu Kościoła”. Tymczasem św. Ludwik Maria Grignion de Monfort wspomina, że ten obyczaj powstał w Polsce. „Ojciec Stanisław Falacjusz TJ przyczynił się do wspaniałego rozwoju tego nabożeństwa w całej Polsce”.