Polska na czele maryjnego zjednoczenia narodów

W notatkach kardynała Augusta Hlonda zachowało się wiele proroczych słów dotyczących Matki Bożej i Jej roli w przyszłych dziejach Polski.

 1. „Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi”.
 2. „Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej”.
 3. „Dzięki wstawiennictwu Maryi, zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską”.
 4. „Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny”.
 5. „Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba – spełni swe zadania, będzie znowu Matką świętych”.
 6. „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą pokutą wielką miłością bliźniego i różańcem”.
 7. „POLSKA MA STANĄĆ NA CZELE MARYJNEGO ZJEDNOCZENIA NARODÓW”.
 8. „Polska będzie Przewodniczką Narodów”.
 9. „Zachód, oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie”.
 10. „Maryja ochroni naród od zagłady zupełnej”.
 11. „Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będąkarane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki MATKI BOŻEJ. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem”.
 12. „Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero za króluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.
 13. „Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przyszłość” (Jest to ostatnie zdanie ks. kardynała z przemówienia z okazji przeniesienia relikwii Bł. Ładysława z Gielniowa, napisane i pozostawione na biurku dn. 20.X.1948 r.).