Niepokalana zwycięży każdego wroga

W trzy dni po ostatnim objawieniu fatimskim święty Maksymilian Kolbe założył swe sławne Rycerstwo Niepokalanej, nazywane też Milicją Niepokalanej (w skrócie Ml). W pierwszym zebraniu założycielskim, 16 października 1917 roku, uczestniczyło siedem osób. Dziwnym przypadkiem w rocznicę tego zdarzenia został wybrany papież Polak! Młody student teologii, powołując nową organizację, pragnął za przykładem św. Franciszka ratować człowieka i Kościół przed zagrażającym mu złem. Doszedł zaś do przekonania wewnętrznego, że w walce ze złem ma przewodzić Niepokalana, bo Ona odniosła pełne nad nim zwycięstwo! Powołanie Rycerstwa Niepokalanej zbiegło się z wypadkami w Portugalii, choć Kolbe nic o tych wydarzeniach nie wiedział. Również poprzedziło ono wybuch rewolucji bolszewickiej, szerzącej programowo marksizm i ateizm. Tę zadziwiającą zbieżność zauważono już dawno. Współcześnie zaś bardziej się ją docenia, bowiem prorocze zapowiedzi zwycięstwa Niepokalanej objawione w Fatimie i głoszone przez Ojca Kolbego, zaczynają stawać się faktem, czego-zdaniem licznych badaczy duchowości – dowodzi upadek komunizmu w Rosji. Ciekawą interpretację związków między Fatimą i dziełem Maksymiliana Kolbego przedstawił w 1977 roku w Wiedniu  biskup Rudolf Graber. Uznał on: „na pierwszy rzut oka niepozorne poświęcenie się siedmiu młodych uczniów św. Franciszka rycerskiej służbie Niepokalanej na zawsze i na wieki, za ważne wydarzenie tego pełnego znaczenia roku. Punkt zwrotny XX wieku”. Pisze on także: „Maryja zapowiada 13 lipca 1917 r. tryumf swego Niepokalanego Serca. Echo tego znajdujemy w życiorysie błogosławionego Maksymiliana, który powiedział, że pewnego dnia Niepokalana zwycięży każdego wroga. Świadkowie mówią, że dodał: Ale nim to się stanie, musimy przejść krwawy egzamin”. Biskup Graber, podobnie jak biskup Fulton Sheen, widzi w cudzie słonecznym Fatimy proroczą zapowiedź zniszczenia atomowego. Jest to swego rodzaju konsekwencja panowania demona racjonalizmu, który buduje cywilizację zagrażającą człowieczeństwu. Z kolei przesłanie Fatimy, zachęcające do oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi, odwołujące się do serca, uczuć, jest przeciw wagą dla zimnego rozumu, jest ratunkiem dla ludzi.