Najpierw powstanie moralne

„Moralne powstanie jest podstawą i oraz zadatkiem podniesienia się materialnego i politycznego. Słowa Chrystusowe: «Szukajcie królestwa Bożego przede wszystkim, a reszta wam będzie przydana», są pierwszą zasadą ekonomii naszej politycznej. Należy budować na skale, a nie na piasku. Cóż Włochom z ich zjednoczenia, a Francuzom z ich swobód narodowych, kiedy rządy ich nie lepsze od rządów naszych ciemiężców? Nasz los jest lepszy o tyle, o ile dusza wyższą nad ciało, o ile wieczność przewyższa czas przemijający. A zatem dalej bierzmy się do czynu w kierunku wskazanym przez najprzedniejszy kwiat ziemi naszej. Stańmy wszyscy jak jeden mąż z nimi, z ludem naszym głęboko religijnym, przy sztandarze Marii Królowej Polski z godłem: «Wszystko przez Marię», albowiem wedle nauki Kościoła wszystkie łaski co do duszy i co do ciała przychodzą za pośrednictwem Marii. Obowiązkiem tedy interesem naszym stanąć przy Niej, tym bardziej, że za natchnieniem Namiestnika Chrystusowego król i przedstawiciele prawni narodu naszego ogłosili Ją Królową I Ona też okazała się natychmiast naszą Monarchinią wyzwoliwszy naród nasz z toni ostatecznej, i uczyniła go przedmurzem chrześcijaństwa.