Przepowiednia św. Wacława znana była też w wersji jeszcze bardziej jednoznacznej

„Gdy Wojciech Paschę poświęci, Święty Antoni Zielonymi Świątkami, A święty Jan Bożym Ciałem będą objęci, Świat cały wstrząśnie więzami! Francja trzy razy zagrzmi, Austrię wyjarzmi, Węgry wyzwoli, Polskę dźwignie z niewoli, Prusy się zachwieją Rosja zadrży i upadnie, Turcy łzami się zaleją Papież całym światem władnie!” Według prof. Grocha z przepowiedniami powyższymi łączy się, i niejako je zamyka w jedną całość, stara wieszczba łacińska, która w tłumaczeniu brzmi: „Ty, za prawdę, rozweselisz się; Po ciemnościach ujrzysz światło. Albowiem przed nastaniem Dwunastu Smoki nierządnica. Na łeb runą w przepaść, Skąd nie powstaną! I znak Krzyża Będzie jaśniał w chwale światła. Z wiarą i prawem Jeden Pasterz z jedną trzodą”. Jest jeszcze jedna bardzo krótka wersja tzw. proroctwa św. Wacława. Przytaczam jągłównie dlatego, że prawie taki sam układ świąt, podobny do cytowanego, będzie miał miejsce w 2000 roku. Wielkanoc przypadnie bowiem późno, 23 kwietnia w św. Wojciecha. Dokładnie zaś warunki opisane mogą zaistnieć w XXI wieku w roku 2038. „Kiedy Wielkanoc przypadnie na świętego Marka, Zielone zaś Świątki na świętego Antoniego, A święty Jan na Boże Ciało, Wtedy cały świat wołać będzie biada!” Święty Stanisław Kostka, wielki patron młodzieży, swego czasu miał się objawić rosyjskiemu generałowi. Prześladowca Polaków i religii katolickiej usłyszał następujące słowa: „Dziś Polacy oddani są w waszą moc, za swe grzechy, lecz przyjdzie czas, gdy pułki polskie ścigać was będą aż do waszego gniazda, do Moskwy, i skończy się wasze panowanie w Europie po wszystkie czasy”.