Święty sojusz z Niepokalaną Królową przyspieszy zwycięstwo nad mocami ciemności

„Był osobowością bardzo dynamiczną głęboko kościelną a co za tym idzie, spełnił wielką misję w historii Kościoła i Narodu”. To słowa Ojca św. Jana Pawła II o kardynale Hlondzie wypowiedziane w czasie, gdy kardynał Wojtyła przebywał w Krakowie. Czym ta misja się wyrażała? Na pewno wieloma czynami. O dwóch trzeba wspomnieć koniecznie: zainicjowanie Akcji Katolickiej w Polsce i poświęcenie, oddanie narodu i Rzeczypospolitej Niepokalanemu Sercu Maryi 8 września 1946 r. O tym ostatnim fakcie kardynał Hlond tak pisał w swej odezwie z dnia 8 sierpnia 1948 roku: „W wielkiej chwili odnawiamy przymierze z nasząNiepokalanąKrólową by pod jej wszechmocną opieką realizować Królestwo Boże w polskich duszach i zasady Chrystusowe w polskim życiu. Niech ten święty sojusz z Niepokalaną Królową wszechświata w swych skutkach przyspieszy godzinę zwycięstwa Syna Bożego nad mocami ciemności i pozwoli nam wprowadzić naród w słoneczną dobę ładu Bożego i prawdziwego pokoju. Po 50 latach biskupi polscy już w III Rzeczypospolitej w obecności wędrującej statuy Matki Bożej Fatimskiej ponowili akt oddania Narodu Niepokalanemu Sercu Maryi. Na pewno fakt ten to z jednej strony dowód zwycięstwa Maryi, w które wierzył kardynał Hlond, nad zgubną ideologią komunistyczną z drugiej także wołanie o dalsze nawrócenie i opór przeciwko kolejnej fali ateizacji i bezbożnictwa płynącej do Polski z krajów zachodniej Europy i USA, często pod pozorem fałszywego dobra.