Szczególne umiłowanie Polski

Jak pisze ks. Stanisław Szymański, w objawieniach i przeżyciach siostry Faustyny dość dużo miejsca zajmuje Polska. Co prawda jej misja odnosiła się do całego świata, lecz Polska jest w jej opinii szczególnie umiłowaną przez Boga cząstką świata. Bóg przez Matkę Bożą dał wiele dobrodziejstw naszej Ojczyźnie. Jednak ponieważ dzieci jej dopuszczają się ciężkich grzechów, czeka je za nie kara. Nie będzie to wszakże całkowite unicestwienie, lecz raczej oczyszczenie. W pewnym sensie potwierdza ten sąd wizja z Dzienniczka. „Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara”. Bł. Siostra Faustyna często otrzymywała polecenie modlitwy za swoją ojczyznę, Polskę. W 1934 roku pisała w Dzienniczku: „W pewnej chwili usłyszałam te słowa: «Idź do Przełożonej i proś, żeby ci pozwoliła odprawić codziennie godzinę adoracji przez 9 dni; w tej adoracji staraj się modlitwę swoją połączyć z Matką Moją. Módl się z serca w złączeniu z Maryją także staraj się w tym czasie odprawić Drogę Krzyżową». Otrzymałam pozwolenie, ale nie na całą godzinę, tylko na ile mi czas pozwoli poza obowiązkami.