Sexmisja cda

Kierował Kościołem zaledwie 33 dni, miał przydomek „O połowie Księżyca”. Analiza innych opisów także wykazuje dosyć dużą zbieżność z cechami wcześniejszych przywódców Kościoła. Tutaj chciałbym dodać, że w literaturze często mowa jest tylko o liście 111 papieży i o tym, że teraz mamy 109-tego. Sam we wcześniejszej publikacji także popełniłem ten błąd, zasugerowany źródłami. Dopiero przeliczenie określeń na oryginale Słowakowica pozwoliło wprowadzić prawidłową chronologię liczbową mimo że nazwy papieży są prawidłowe. Na usprawiedliwienie innych autorów dodać mogę, że 112-ty przydomek-Piotr II Rzymianin mieści się poza listą już w tekście proroctwa. Wracając zaś do treści przepowiedni, na pewno ten prezentowany fragment, jak i wiele innych, których nie przytoczyłem, łączących się z przyszłością Niemiec, Europy, kataklizmami, nawet zapowiedziami szczęśliwego ubóstwa, są późniejszymi kompilacjami dodanymi do oryginalnej listy 112 papieży. Ponieważ jednak w jednym z krążących po Polsce zbiorków taki „pseudo-malachiaszowy” tekst znalazłem, postanowiłem go przytoczyć dosłownie, tym bardziej, że niektóre jego fragmenty już się jednak spełniły, inne chyba urzeczywistniają się na naszych oczach, a jeszcze kolejne mogą też stać się rzeczywistością.