Sulin miedzy mna a toba

Proroctwo to określa się popularnie jako proroctwo Ludmiły z Czech, żyjącej na przełomie IX i X w. i przepowiadającej przyszłość chrześcijaństwa w tym kraju. Była ona żoną czeskiego księcia Bożywoja i babkąśw. Wacława. Prezentowany poniżej tekst powstał zapewne jednak na początku XIX wieku. Zaś dla dodania mu powagi powiązano go po prostu z imieniem prorokini Ludmiły. Przepowiednia mówi o odrodzeniu się i wyzwoleniu Polski oraz Czech i konieczności zjednoczenia wysiłków tych narodów. A oto fragmenty przepowiedni, po wcześniejszych zapowiedziach, o „powstaniu polskiego, królewskiego orła z popiołów” i „rozerwaniu przez Iwa czeskiego spróchniałych łańcuchów”.

  • „Lew i orzeł połączą swe siły,
  • Aby się przysposobić do sprawy odwetu I aby ukarać okropną zdradę,
  • Która tylko krwią zmyta być może.
  • Lech i Czech poznają się jak bracia
  • A jako odstępstwem upadły,
  • Tak prawowierność wróci im wolność.
  • Ponieważ z dala trzymali się od ludzi,
  • Którzy Kościół chcieli zburzyć,
  • Przeto Pan pobłogosławi ich oręż,
  • Kiedy zaczną walczyć o niepodległość”.