Przyszłość należy do Słowian i Polaków

„Polska jest wezwana do wielkiej misji. I dlatego powinna stać się wzorem dla innych narodów. W nadchodzącej epoce dominująca rola przypadnie Słowianom. Pan powiedział do mnie: Nie do Germanów, lecz do Słowian należy przyszłość Europy. Będzie ona taka, jakimi wy będziecie. Przez wewnętrzne światło zostało mi ukazane, że Słowianie odpowiedzą wiernie zadaniu i imieniu, które noszą staną się Ludem Słowa Wcielonego, realizując w życiu społecznym i politycznym idee chrześcijańskie pełniej, niż to uczyniły narody, którym dane było wcześniej dojść do znaczenia w dziejach ludzkości. Spośród Słowian, Polsce jest dana rola przewodniczki. Jej przypadnie rola nawrócenia Rosji. W tym samym roku 1932, w którym doznałam tyle łaski, ujrzałam w widzeniu wyobrażeniowym wielką plastyczną mapę, ukazaną z lotu ptaka. Zarysy Morza Bałtyckiego i Czarnego; charakterystyczna linia Wisły i łuk Karpat przywiodły mi na myśl Polskę, lecz konfiguracja granic i rozległość obszaru była tak różna od istniejącego państwa, że niedowierzająca oczom zapytałam zdumiona: Co to za kraj ogromny? Usłyszałam słowa Pana: «To Polska». Gdy ze zdziwienia nie mogłam ochłonąć, usłyszałam: Kiedyś będzie taka. Mam wielkie zamiary względem was, Polaków. Oby tylko wasze grzechy tych zamiarów nie udaremniły.