Komunizm upadnie dzięki Polsce

„Los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jak Polska się uchrześcijani, stanie się tak wielką siłą moralną że komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce przez jej katolicyzm. Polska pokaże całemu światu, jak brać się do komunizmu, i cały świat będzie jej wdzięczny za to”. Powyższa wypowiedź, mająca wymiar dziejowego i – co ważne -już spełnionego proroctwa, pochodzi z 1957 roku. Jej autor, prymas Wyszyński, był również wielkim czcicielem Maryi, uważał się za Jej niewolnika, co oddał też w pasterskim wyznaniu „Wszystko postawiłem na Maryję”. W wypowiedziach i rozważaniach prymasa Tysiąclecia można doszukać się licznych sformułowań potwierdzających jego wiarę w przepowiednie kardynała Augusta Hlonda, że „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” i że „Polska znajduje się pod szczególną opieką Pani Jasnogórskiej”.