Niewola prowadząca do wolności

W religijnych dziejach narodu polskiego za prorocze działanie o olbrzymim znaczeniu uznaje się akt oddania całego Kościoła i narodu polskiego Matce Bożej. Ta niewola w ujęciu religijnym duchowych przywódców była jednocześnie gwarancją pełnej przyszłej wolności i pomyślności. A oto jak patrzy na tę sprawę Prymas Tysiąclecia, kardynał Wyszyński: „Gdzież mieliśmy szukać obrony wiary Narodu i jego więzi z Kościołem, jak nie u Tej, która dana jest ku obronie Narodu polskiego. Gdzież mieliśmy ubezpieczać nurt życia polskiego i wolność Kościoła w Polsce, by mógł służyć, pomagać Kościołowi Powszechnemu, wypraszając mu wolność na całym świecie, jak nie w macierzyńskiej niewoli Maryi, Matki Kościoła?! Dlatego przed rokiem, 3 maja, na Jasnej Górze oddaliśmy ufnym sercem w Jej macierzyńską niewolę miłości wszystkie Dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i Ojczyźnie naszej” (w rocznicę Millenijnego Aktu Oddania Polski -1967 r.). W trakcie pierwszej swej pielgrzymki do kraju Papież takie wypowiedział słowa na Jasnej Górze: „W dniu dzisiejszym pozwólcie, że jako następca św. Piotra zawierzę – z tą samą żywą wiarą z tą samą heroiczną nadzieją z jaką czyniliśmy to w pamiętnym (dniu) 3 maja polskiego Millenium – Kościół cały Matce Chrystusa”. Po komunii Jan Paweł II dokonał nowego aktu oddania Kościoła Matce Bożej Jasnogórskiej. Dokonał go jako Papież- pielgrzym w imieniu całego Kościoła i jako Syn Kościoła w Polsce. Żegnając Jasną Górę 6 czerwca 1979 r. Papież powiedział: „Raz jeszcze oddaję Ci się w macierzyńską niewolę miłości, wedle słów mojego zawołania «Totus Tuus». Oddaję Ci cały Kościół – wszędzie, aż do najdalszych krańców Ziemi! Oddaję Ci ludzkość i wszystkich ludzi – moich braci. Wszystkie Ludy i Narody. Oddaję Ci Europę i wszystkie kontynenty. Oddaję Ci Rzym i Polskę, zjednoczone przez Twego sługę węzłem miłości”.