Działania Prymasa Tysiąclecia

Przytaczając główne wyznaczniki duszpasterskiego działania Prymasa Tysiąclecia, które przyczyniły się do obalenia komunizmu, warto przypomnieć uwagi wygłoszone na ten temat przez wybitnego teologa francuskiego, ks. prof. René Laurentin’a. W wywiadzie dla tygodnika „Niedziela” (nr 38/96) tak powiedział: „Kardynał Wyszyński zaraz po tym, jak został uwięziony w 1953 roku, dokonał aktu poświęcenia się Maryi według św. Ludwika Grignon de Montfort. Czas odosobnienia wykorzystał na przygotowanie do tego aktu oddania się Bogu. Później poświęcał wiele lat na rozważania, po których w 1956 r. na Jasnej Górze dokonał aktu oddania Polski Bogu przez Maryję w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Powiedział wtedy, aby w jego imieniu dokonał tego biskup, generał Zakonu Paulinów, bądź przeor Jasnej Góry, a nawet w razie trudności – brat z kuchni. Śluby będą ważne, bo ksiądz Prymas złoży je wcześniej w Komańczy, właśnie w tym czasie, zaraz po dokonaniu tego aktu oddania Polski, Ksiądz Kardynał został uwolniony i następnie przez dziesięć lat przygotowywał millenium chrztu Polski. W taki właśnie sposób Polska na nowo stała się żarliwa w swojej religijności, wierze, stała się siłą która obaliła reżim komunistyczny – przez poświęcenie się Maryi”.