Niepokalana zwycięży każdego wroga

W trzy dni po ostatnim objawieniu fatimskim święty Maksymilian Kolbe założył swe sławne Rycerstwo Niepokalanej, nazywane też Milicją Niepokalanej (w skrócie Ml). W pierwszym zebraniu założycielskim, 16 października 1917 roku, uczestniczyło siedem osób. Dziwnym przypadkiem w rocznicę tego zdarzenia został wybrany papież Polak! Młody student teologii, powołując nową organizację, pragnął za przykładem św. Franciszka ratować człowieka i Kościół przed zagrażającym mu złem. Doszedł zaś do przekonania wewnętrznego, że w walce ze złem ma przewodzić Niepokalana, bo Ona odniosła pełne nad nim zwycięstwo! Powołanie Rycerstwa Niepokalanej zbiegło się z wypadkami w Portugalii, choć Kolbe nic o tych wydarzeniach nie wiedział. Również poprzedziło ono wybuch rewolucji bolszewickiej, szerzącej programowo marksizm i ateizm. Tę zadziwiającą zbieżność zauważono już dawno. Współcześnie zaś bardziej się ją docenia, bowiem prorocze zapowiedzi zwycięstwa Niepokalanej objawione w Fatimie i głoszone przez Ojca Kolbego, zaczynają stawać się faktem, czego-zdaniem licznych badaczy duchowości – dowodzi upadek komunizmu w Rosji.