Jasełka, roraty i „Bogurodzica”

Oczywiście, duchowość maryjna, której wspaniały rozkwit przypadł na początek XVII w., miała na ziemiach polskich już długą tradycję, sięgającą średniowiecza. Specjalny kult dla Matki Bożej miałśw. Jacek, który zmarł w dzień święta maryjnego, 15 sierpnia 1257 roku, w Krakowie. Tamże znajduje się u Dominikanów legendarna statua „Matki Bożej Jackowej”. Ludową pobożność maryjnąw owym czasie rozbudzały jasełka, wprowadzone przez Franciszkanów, i cykle maryjnych pieśni radosnych i bolesnych. Znane dzisiaj tradycyjne nabożeństwa adwentowe – roraty, mają również średniowieczny rodowód. Kult maryjny wspaniale rozwinął się w Polsce w XV wieku. Szeroko przyjęła się wtedy, także za sprawą Uniwersytetu Krakowskiego, nauka o Niepokalanym Poczęciu. Z czasów Jagiellonów najbardziej znana jest pieśń „Bogurodzica”, którą śpiewało rycerstwo pod Grunwaldem. Kazimierz Jagiellończyk był też pierwszym królem pielgrzymującym na Jasną Górę.