„Bój bezkrwawy”

Sztuka „Bój bezkrwawy” została opublikowana w 1908 roku, ale opisane fakty pozwalają przesunąć datę powstania proroctwa na 1863 rok. Tak więc w tej sytuacji wybór papieża był przewidziany aż na 115 lat wcześniej. Uznać to można za pierwszą przepowiednię takiego wyniesienia Polaka, po wizjach polskich wieszczów. I jeszcze nieco faktów z życiorysu księdza Markiewicza. Był postacią bardzo znaną założył bowiem Zgromadzenie Zakonne św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym w okolicach Iwonicza. Przy klasztorze zbudowano szkołę zawodową uczącą rzemiosła, zakład wychowawczy dla młodzieży, głównie sierot i wiejskiej biedoty. Autor proroctwa zmarł w 1912 roku, w opinii świętości, zaś w 1957 roku władze kościelne rozpoczęły proces beatyfikacyjny. W1994 r. StolicaApostolska ogłosiła heroiczność cnót Sł. B. Ks. Markiewicza. Według świadectw jego współpracowników trafnie bardzo przepowiadał przebieg I wojny światowej na ziemiach polskich. Tekst jego przepowiedni, szczególnie popularny na Podkarpaciu, interpretatorzy łączą przede wszystkim z I wojną światową w dalszej części z II wojną światową bo o tych kataklizmach wspomniał też Markiewicz w rozmowach ze swymi wychowankami. Ale prawdę powiedziawszy lektura tekstu wskazuje, że są w nim na pewno wizje jeszcze nie spełnione, nie sprawdzone. Przecież nie było jeszcze powszechnego bankructwa i nędzy, wojny, która obejmowałaby cały glob i w której zwyciężeni i zwycięzcy znaleźliby się w jednakowo fatalnej sytuacji. Nie było też jeszcze masowych nawróceń Żydów, federacji ludów na czele zAustrią nie wyginął też naród polski na Południu. Czy więc Markiewicz zapowiada jeszcze jakiś kataklizm i tragiczne wydarzenia? Najprawdopodobniej tak. Zakończenie wszakże wydaje się być dla Polski korzystne, szczególnie po „daniu światu papieża”. Skoro zaś ustęp o papieżu kończy przepowiednię, mogłoby to sugerować, że jednak to, co było najtragiczniejsze, dla Polski, minęło i nowa pożoga światowa nie będzie dla nas tak dotkliwie odczuwalna, jak w innych krajach.