Chrystus wychowuje Polaków do odnowienia oblicza ziemi

„Cały naród bowiem przeznaczyłem do służby – sobie. Teraz nadchodzi czas świadczenia o Mnie”. To słowa skierowane przez Chrystusa do mistyczki używającej pseudonimuAnna. Prywatne objawienia datują się od 1967 roku i trwają do dzisiaj. Początkowo, jak twierdzi mistyczka, były to usłyszane słowa najczęściej po Komunii św. Po 1982 roku objawienia miały charakter rozmów. Po 1985 rozmowy prowadzone były też w grupach po kilka osób. Mistyczka traktuje te rozmowy jako rodzaj Bożego wychowania, które może być pożyteczne dla wielu osób. Zainteresowanie objawieniami sprawiło, że ukazały się one drukiem. Pierwsza książka Anny nosiła tytuł: „Pozwólcie się ogarnąć miłości”. Kolejny zbiór wydany w 1994 roku przez Wydawnictwo Apostolstwa modlitwy, posiadający też nihil obstat ukazał się pod nazwą „Boże wychowanie”. Z niego też pochodzą wszystkie przytoczone tutaj cytaty.