Przepis na parzaki

Symboliczną listę 17 przyszłych królów polskich sporządził w drugiej połowie XVI wieku Stanisław Reszka, opat klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Była ona dobrze znana w XIX wieku. Całość zaś przepowiedni została opublikowana w Inowrocławiu, w 1895 roku. Końcowy fragment po wyliczeniu imion władców brzmi następująco: „.szczęśliwy król we wszystkim, do niego wrócą Prusy, nakłoni się Pomorze, Niemcy milczeć będą odżyje z popiołów Polska, Passawia zobaczy, Łotwa obawiać się będzie, Brandenburgia zapłacze, Dania smucić się będzie, Moskwa się zadziwi, Francja zobaczy, że bez cudzych pieniędzy umocni się i wzrośnie Polska. I Kościół katolicki będzie się radował: Ciebie Boga chwalimy”. Wracając zaś do listy królów. Otóż według wcześniejszych interpretatorów 15 już przeżyliśmy, bowiem oznaczony takim numerem „Alter Cracus”, czyli „Drugi Krak” miał symbolizować Józefa Piłsudskiego, który zapoczątkował najnowsze dzieje Polski, niejako „wzniecił ją popiołów”, za co naród usypał mu w Krakowie mogiłę podobnie jak Krakowi, który według legendy założył Kraków, stolicę państwa Małopolan.