Polska królową słowiańskich pól

Do grona narodowych wieszczów zalicza się także Zygmunta Krasińskiego. Poeta wierzył w świetlaną przyszłość swej Ojczyzny w nadchodzącej trzeciej epoce świata. Uważał, że będzie to czas chrześcijańskich stosunków między państwami i narodami. W tym dziele, za sprawą Opatrzności, Polska ma pełnić rolę szczególnąpo swoim politycznym zmartwychwstaniu. Ta rola nie jest przypadkiem, lecz wynikiem naszych narodowych szlachetnych cech, które osiąga się przez przemienienie serca:

Nie jest czynem rzeź dziecinna,
Nie jest czynem wyniszczenie.
Jedna prawda Boska, czynna,
To przez miłość – przeznaczenie.
To cytat z „Psalmu miłości”. Z kolei w „Psalmie żalu” mówi poeta:
Braćmi nie są mi morderce,
Szablę kocham – wstyd mi noża.
Zygmunt Krasiński swym duchem proroczym tak witał Polskę dążącą ku wolności w „Psalmie nadziei”:
Polsko, Polsko! Grób twój tylko Był kołyską nowej zorzy,
Śród wieczności jednąchwilką W której począł się dzień Boży.
Po zmartwychwstaniu przepowiadał Ojczyźnie, że pociągnie innych do walki z duchowym barbarzyństwem:
Przeciw piekłu podnieść kord,
Bić sztandarów czarny ród.
Rozciąć szablą krwawy knut Barbarzyńskich w świecie hord.
To słowa z „Psalmu miłości”. Z kolei w „Psalmie dobrej woli” pada zapowiedź:
Z Polski ojczyzna w przyszłości jedyna Co z piersi miłość, a nie rozbój, sieje.
Poeta głosząc zwycięstwo mówił o Polsce:
A wstaniesz na nowo,
A wstaniesz królową Słowiańskich pól.
Zapowiadał też:
Polsko moja! Polsko święta!
Nad zwycięstwa stoisz progiem.
Kres to męki twej ostatni – Niechaj tylko uwydatni,
Żeś wszechzłego wiecznym wrogiem!
Potem prysną śmierci pęta I ty będziesz wniebowzięta,
Bo aż w śmierci byłaś z Bogiem.
Bądź pełen wiary, bądź pełen nadziei (…)
Śród dziejów świata, mój polski narodzie!
Niechaj ci z serca nie wydrze ojczyzny Żaden gwałt ziemski ni ziemska pokusa.
Wierz tylko w słowo i przykład Chrystusa.