Korynna korwin mikke

Jeżeli spojrzymy na współczesną cywilizację, to nie ulega wątpliwości, że wiele ze znaków czasu, charakterystycznych dla „czasów końca”, wokół nas się pojawiło. Można więc, niestety, spodziewać się różnych niemiłych wydarzeń, szczególnie w Ameryce i Europie. Wśród przyczyn zagłady cywilizacji upatruje się zniszczenia wywołane licznymi kataklizmami naturalnymi, anomaliami klimatycznymi, które obejmą znaczne połacie globu. A więc grożą trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, susze i powodzie, zagłada kontynentów, zderzenia z innymi ciałami kosmicznymi. Wizjonerzy religijni zapowiadają samozniszczenie ludzkości, struktur społecznych państw, szczególnie najbogatszych, wskutek upadku moralności, grzechu, braku religijności, coraz większego pociągu do zła, egoistycznej pogoni za przyjemnościami. Również bogacenie się jednych kosztem drugich, materializm, konsumpcjonizm, brak miłości i wrażliwości na potrzeby innych, prowadzą do wzrostu niezadowolenia, pretensji, roszczeń, wybuchów agresji, waśni między ludźmi i narodami, grożą konfliktami i wojnami o niewyobrażalnym zasięgu. Trzeci ważny zespół zagrożeń wynika z niszczenia przyrody, środowiska, w którym człowiek żyje. Ta rabunkowa, grabieżcza, nie myśląca o losie naszych następców działalność prowadzi do zaburzenia równowagi i licznych ekologicznych katastrof, które grożą zatruciem ziemi, żywności, wód, powietrza, głodem, inwazjami szkodników, epidemiami chorób m.in. wskutek manipulacji genetycznych.