No Image

Sexmisja cda

7 maja 2014 Damian Narański 0

Kierował Kościołem zaledwie 33 dni, miał przydomek „O połowie Księżyca”. Analiza innych opisów także wykazuje dosyć dużą zbieżność z cechami wcześniejszych przywódców Kościoła. Tutaj chciałbym […]

No Image

Sęp cda

7 maja 2014 Damian Narański 0

Prorok widzi przyszłą Polskę jako monarchię. Rosja zostanie jako maleńkie państewko, gdyż wszystkie inne narody, stanowiące zlep dzisiejszego kolosa – usamodzielnią się. Niemców widzi Prorok […]

No Image

Sennik wypadające zęby

7 maja 2014 Damian Narański 0

Bardziej jednoznaczna w swej wymowie jest wizja mistyczki Nimfy Suchońskiej, powstała około roku 1700. Ta zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saria (zwanych […]

No Image

Sandro botticelli wiosna

7 maja 2014 Damian Narański 0

Według interpretacji prof. Grocha, sprzed kilkudziesięciu lat, szesnasty król, zwany „Słońce Ojczyzny”, miał oznaczać odnowiciela świata, papieża Polaka, który, opierając się na Polsce i później […]

No Image

Przepis na parzaki

7 maja 2014 Damian Narański 0

Symboliczną listę 17 przyszłych królów polskich sporządził w drugiej połowie XVI wieku Stanisław Reszka, opat klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Była ona dobrze znana w XIX […]